PRIVACYSTATEMENT

GEWOON STERK

GEWOON STERK, gevestigd in Nederland, ingeschreven in de KvK, Framboos 3 te Hengelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals worden weergegeven in de algemene voorwaarden en dit privacystatement.

GEWOON STERK acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”). Dit privacystatement zet uiteen hoe GEWOON STERK uw gegevens verzamelt en gebruikt, in overeenstemming met de AVG.

In dit privacystatement legt GEWOON STERK “wij” uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan dit privacystatement zorgvuldig te lezen. Deze privacystatement heeft betrekking op onze website, “url” en gerelateerde websites en diensten.

Dit Privacystatement is voor het laatst aangepast op Woensdag 8 December 2021

CONTACTGEGEVENS

GEWOON STERK: tel’ 06 40684735 info@gewoonsterk.nl

Job Brinkman is de functionaris info@gewoonsterk.nl

TE VERWERKEN PERSOONSGEGEVENS

Als u gebruik maakt van websites en gerelateerde diensten, die GEWOON STERK aanbiedt, kunt u persoonsgegevens met GEWOON STERK delen. Wij verzamelen en maken gebruik van de persoonsgegevens, die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Persoonsgegevens zullen nooit door GEWOON STERK gebruikt worden voor andere doeleinden dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

GEWOON STERK verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van haar diensten en/of je deze gegevens aan haar verstrekt. Hieronder staat een opsomming van te verwerken persoonsgegevens tijdens het tonen van interesse in de diensten van GEWOON STERK, tijdens de aanmelding voor de diensten van GEWOON STERK en tijdens het gebruik maken van de diensten van GEWOON STERK.

• Voor- en achternaam;

• Telefoonnummer;

• e-Mail adres; • Overige persoonsgegevens, die actief verstrekt worden, bijvoorbeeld door een profiel aan te maken op de website van GEWOON STERK, in correspondentie, telefonisch en in de intake formulieren;

• Locatie gegevens;

• Gegevens over jouw activiteiten op de website van GEWOON STERK;

• Internetbrowser, IP-adres en apparaat type.

• Bankrekeningnummer

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

Onze website en/of diensten hebben nooit de intentie gegevens te verzamelen over gebruikers, die jonger zijn dan 16 jaar oud, tenzij ze toestemming hebben van ouder(s)/verzorger(s). Wij kunnen echter niet controleren of gebruikers van de website en/of diensten ouder zijn dan 16 jaar oud. Wij raden de ouder(s)/verzorger(s) dan ook aan, betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als er een overtuiging is dat wij zonder deze toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming van GEWOON STERK. De gegevens zullen dan verwijderd worden.

GRONDEN VOOR VERWERKING

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

• Het afhandelen van uw betaling;

• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;

• U te kunnen bellen, sms’en, whatsappen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;

• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

• GEWOON STERK verwerkt ook persoonsgegevens, als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor belastingaangiftes.

BEWARING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van dit privacystatement.

UW RECHTEN

U heeft recht op inzage van de informatie, die wij verwerken. Als u dat wilt, kunt u direct contact met ons opnemen. Wij zorgen ervoor dat we u een kopie bezorgen van de gegevens, die we over u verwerken. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Als u gelooft dat de verstrekte informatie, die we over u verwerken, niet juist is, kunt u contact met ons opnemen om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat wij uw informatie verwijderen, kunt u ons op ieder moment informeren. U kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

GEWOON STERK deelt nooit informatie met derden zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in de kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is. Met derden, die je gegevens verwerken in onze opdracht voor het uitvoeren van de diensten van GEWOON STERK, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. GEWOON STERK is niet verantwoordelijk voor deze verwerking. Voor meer informatie verwijzen wij u naar artikel 9 en artikel 11 van de Algemene Voorwaarden.

Onze diensten omvatten activiteiten via derden. U bepaald zelf welke gegevens zij van u verzamelen op of via hun website. Wij verwerken dergelijke gegevens alleen namens onze klanten. Als u vragen heeft over informatie die derden op of via hun website verzamelen, kunt u contact opnemen met de organisatie die de website heeft opgezet. Derden bepalen zelf welke andere diensten of plug-ins ze gebruiken. Onze privacystatement is niet van toepassing op dergelijke andere diensten of plug-ins, noch op websites van derden, die worden bezocht via links. We kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonlijke gegevens veilig en betrouwbaar behandelen. Wij adviseren u om de privacyverklaringen van deze partijen te lezen.

BEVEILIGING

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

– Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor authenticatie.